Gà Khuyết

Gà Khuyết

Gà khuyết chuyên về gà nướng, quay lu, quái thú và hải sản tươi.

Chiến dịch: Gà Khuyết

Brand Marketing: Quảng cáo Facebook Ads

Fanpage: www.facebook.com/GaKhuyet

CTR: N/A

Cost Per Lead/Engage: 55đ

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi