HP Land Việt Nam

Team Bất động sản

Bất động sản

Chiến dịch: Tiếp cận khách hàng tiềm năng

Dự án: Goldora Plaza, Akari City

Kênh phát triển: Website
Quảng cáo: Google Ads

Tiếp cận: 7,000
Nhấp chuột: 500

Webiste: https://hplandvietnam.com/

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.