HP Land Viet Nam

HP Land Việt Nam

Dự án đẳng cấp cho cuộc sống xứng tầm. Phối hợp sức mạnh cho thịnh vượng dài lâu!

Chiến dịch: Goldora Plaza, Akari City, Masteri An Phu

Performance Marketing: Quảng cáo Google Adwords, Quảng cáo Facebook Ads

Web & Media Design: Logo, www.hplandvietnam.com

CTR: 12,40%

Cost Per Lead: 68,000đ

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi