Thông tin website:

  • Ngành nghề: Sức khỏe
  • Khách hàng: Công ty
  • Ngôn ngữ lập trình: PHP Custom Framework

Mô tả:

Website truyền tải đến cho khách hàng những thông tin về các sản phẩm cốm LaminKid I. Vi khoáng tự nhiên, bé khỏe ăn liền.

Ngân sách xây dựng:

17,000,000 VNĐ

Trải nghiệm và tư vấn:

Xem thử: https://76digi.com/taste/laminkid

Vui lòng đăng ký theo form bên dưới để được tư vấn thiết kế website theo mẫu này. 76DIGI sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.