Ngọc Phương Đông

Condotel Phú Quốc

Bất động sản

Chiến dịch: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Dự án: Grand World Phú Quốc

Kênh phát triển: Facebook
Quảng cáo: Facebook Ads

Tiếp cận: 13,000
Khách hàng tiềm năng: 30

Fanpage: https://www.facebook.com/Shophouse.Condotel.Villas.PhuQuoc/

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.