Ngọc Phương Đông

Ngọc Phương Đông

Đầu tư sinh lời trọn đời với Grand World Phú Quốc. Thiên đường nghỉ dưỡng đảo ngọc.

Chiến dịch: Grand World Phú Quốc

Performance Marketing: Quảng cáo Facebook Ads

CTR: N/A

Cost Per Lead: 250,000đ

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi