Ốc Chảo Sài Gòn

Ốc Chảo Sài Gòn

Phong phú các thể loại Ốc, Bò, Heo, Gà và Tôm càng + Cua

Chiến dịch: Ốc Chảo Sài Gòn

Brand Marketing: Quảng cáo Facebook Ads

Fanpage: www.facebook.com/OcChaoSaiGonOfficial

CTR: N/A

Cost Per Lead/Engage: 279đ

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi