Saigon South Land

SGS Land

Bất động sản

Chiến dịch: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Dự án: The GoldView, VinCity

Kênh phát triển: Website, Facebook
Quảng cáo: Facebook Ads

Tiếp cận: 12,000
Khách hàng tiềm năng: 10

Website: http://sgsland.com.vn – Facebook: https://www.facebook.com/sgsland.com.vn

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.