Sales Novaland Group

Sales Novaland Group

Dự án đẳng cấp cho cuộc sống xứng tầm. Phối hợp sức mạnh cho thịnh vượng dài lâu!

Chiến dịch: NovaWorld Phan Thiết, NovaHills, Manhattan

Performance Marketing: Quảng cáo Google Adwords, Quảng cáo Facebook Ads

Web Design: www.novaworld.villas

CTR: 5.15%

Cost Per Lead: 162,000đ

Quan tâm? Hãy giữ liên lạc!

Chúng tôi thực hiện và hỗ trợ các trang web và quảng cáo cho khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật.
Liên hệ với chúng tôi