Sales Novaland

NovaHills

Bất động sản

Chiến dịch: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Dự án: NovaHills, Manhattan

Kênh phát triển: Facebook
Quảng cáo: Facebook Ads

Tiếp cận: 9,000
Khách hàng tiềm năng: 18

Facebook: https://www.facebook.com/luxuryvillas.vn/

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.