Facebook Ads

Facebook Ads

Tiếp cận với khách hàng và cho khách hàng thấy sản phẩm, dịch vụ của bạn trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Customers

AMO Media sẽ làm gì cho bạn?

1. Tư vấn chọn hình thức quảng cáo

2. Tư vấn chọn ngân sách hợp lý

3. Lập kế hoạch quảng cáo

4. A/B Testing. Thử nghiệm chiến dịch

5. Theo dõi và tối ưu quảng cáo

6. Thống kê số liệu chi tiết

TESTING

Đăng ký thử nghiệm Chiến dịch Marketing trong 7 ngày. Không tốn phí dịch vụ.