Từ ngày 05/12/2020: Làm mất hóa đơn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ ngày 05/12/2020: Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng

Theo đó, Nghị định 125/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12/2020, trong đó có quy định mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn.

Mức phạt cụ thể như sau:

  • Phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế.
  • Phạt từ 03 – 05 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng)/
  • Phạt từ 04 – 08 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập…
  • Phạt từ 08 – 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên.

Tham khảo nghị định: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx

Vì thế, việc sử dụng và chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử sẽ tránh được những rủi ro trong việc quản lý và lưu trữ hóa đơn. Tổng Cục Thuế cũng có những khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử càng sớm càng tốt.

Nguồn bài viết: 24h.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *