WordPress Developer

Am hiểu về WordPress, có thể tự thiết kế một website tùy chỉnh.

Designer

Thiết kế hình ảnh và video, chủ động sáng tạo ý tưởng trong thiết kế.

Copyrighter

Sáng tạo nội dung, media, viết bài trên Facebook và Website.